Inżynier jakości

Jak co roku w miesiącu maju uczniowie najwyższych klas liceów ogólnokształcących i techników przystępowali do egzaminów maturalnych. Zdecydowana większość z nich, w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminów planuje przez najbliższe lata kontynuować naukę w kierunku najbardziej je interesującym na studiach wyższych. Wielu z nich zdecyduje się na uczelnie humanistyczne, po których liczą na zdobycie dobrze płatnej pracy.

Inni wybierają uczelnie techniczne, na których czeka ich kilka lat ciężkiej nauki przede wszystkim w obszarach związanych z kategoriami bardziej ścisłymi jak matematyka i fizyka. Spośród dostępnych na politechnikach kierunków studiów do najbardziej popularnych należą w głównej mierze budownictwo lądowe i wodne, automatyka i robotyka czy tez coraz popularniejsze w ostatnim okresie czasu kontrolowanie jakością (więcej informacji: 8D). Prawie każdy ze świeżo przyjętych na uczelnię żaków ma nadzieję, iż po jej ukończeniu znajdzie zatrudnienie w renomowanej firmie pobierając co więcej ponadprzeciętną pensję, która w doskonały sposób umożliwi mu na zaspokajanie swoich potrzeb życiowych. Przyszły inżynier jakości, inżynier automatyk czy inżynier budownictwa w tym celu godzi się na ciężką pracę podczas studiów. W tym roku najwięcej chętnych na jedno miejsce przypadało na kierunek zarządzanie jakością (więcej informacji na stronie: PPAP). Jak widać, zatem coraz więcej młodych osób zaczyna w perfekcyjny sposób uzmysławić sobie, że w celu chęci osiągnięcia jakiegoś wyższego statusu już od wieku młodzieńczego musi zacząć się o to troszczyć. W przeciwnym wypadku ich stopa bytowa będzie pozostawiała sporo do życzenia

Więcej: zarządzanie jakością.