Laboratorium materiałów budowlanych

Większość ludzi niezwiązanych z branżą budowlaną po prostu nie wie, czym para się laboratorium materiałów budowlanych. To miejsce wyposażone jest w jedyną normową aparaturę, najnowocześniejsze urządzenia , a ponadto sprzęt kontrolno-pomiarowy. Dają one możliwość m.in. badanie materiałów, surowców i wyrobów budowlanych pod katem ichniejszym zgodności z wymogami następujących standardów: PN- czyli polskie normy , a oprócz tego PN-EN-normy europejskie o statusie krajowym, polskim.

Badania złóż geologicznych z powodzeniem można przeprowadzić w laboratorium materiałów budowlanych. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi dokonuje się tu analizy nie tylko cech mechanicznych, w jaki sposób również fizycznych i chemicznych takich materiałów w jaki sposób m.in..: kruszywa, materiały kamienne, mineralne spoiwa budowlane (w tym cement ), spoiwa gipsowe i wapno budowlane. Należy zaznaczyć, że można przeprowadzić też badanie także surowców i wyrobów ceramicznych oraz tworzyw cementowych, które rozumie się jako beton łatwy, ogniotrwały i beton komórkowy (zobacz badania: badania geologiczne).

Dlaczego badania w budownictwie są tak ważne? Niezwykłej precyzji analiz wymaga nadzór budowlany. Para się on nie tylko nadzorowaniem procesów budowlanych, jak także ich kontrolą (zobacz: nadzór budowlany). Do priorytetowych obowiązków tego organu trzeba także nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane. Do najpowszechniejszej sprawdzeniu trzeba sprawdzanie zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami budowlanymi.

Więcej: badania złóż geologicznych.