Obrót spółkami

Czasami może się zdarzyć, że założona przez naszą firmę samych albo wspólnie z naszym wspólnikiem spółka zamiast oczekiwanych dochodów i profitów zaczyna przynosić nam same straty. Właściwym i absolutnie najkorzystniejszym rozwiązaniem w tego rodzaju sytuacji jest na pewno sprawnie prowadzony obrót spółkami za pośrednictwem, którego możemy pozbyć się nierentownej spółki.

W przypadku popadnięcia w długi możemy ogłosić postępowanie upadłościowe dla danego rodzaju spółki , a dodatkowo zamieścić ogłoszenie, jakim jest przykładowo sprzedam zadłużoną spółkę. Szybka i sprawnie zrobiona sprzedaż pozwoli nam na zaspokojenie potencjalnych roszczeń każdego z potencjalnych wierzycieli. Na 100 procent pod warunkiem, że liczba tych wierzycieli i posiadanych wobec nich zobowiązań nie jest nazbyt duża i zbyt mocno rozległa. Poprawnie również będzie, jeżeli już wykonywane przez nas funkcjonowania w tym zakresie opierają się o ciągłość działania spółki.

Na pewno w sytuacji, gdy to jakiekolwiek dalsze prowadzenie spółki nie będzie w żaden metodę możliwe a prowadzone w tym zakresie postępowanie naprawcze albo upadłościowe nie spełnia naszych nadziei w danym zakresie najlepiej jest ogłosić upadłość likwidacyjną. Każda spółka prawa handlowego działająca na dzisiejszym rynku posiada do tego całkowite prawo. Postępowaniem upadłościowym, które będzie prowadzone dla danej spółki zajmie się a przynajmniej powinien się zająć fachowo działający likwidator. W niektórych z przypadków jednak mogą być wymagane dodatkowego rodzaju czynności wpływające w mniej albo bardziej korzystny sposób na ogólny proces upadłościowy.

Inne: jak sprzedać zadłużoną spółkę.