Być policjantem – testy do policji

Zawód policjanta to profesja wyjątkowa. Kategorycznie nie prawie każdy ma możliwość zacząć pracę w tej formacji mundurowej, gdyż służba ta wymaga od pełniących ją osób nieskazitelności, sprawności fizycznej , a oprócz tego stosownego dla tego zajęcia charakteru. Bycie policjantem stało się niedawno zadaniem bardzo wielu młodych ludzi, którzy szukają swojego celu w życiu. Elementem w dodatku zachęcającym do udania się na egzaminy do policji jest gwarantowana wcześniejsza emerytura , a dodatkowo szereg świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom służb państwowych. Continue reading

Jak zostać policjantem – testy do policji

W naszym państwie Policja jako formacja mająca służyć społeczeństwu, niestety nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem pomiędzy jego członków. W większości sytuacji obywatele Polski preferują zadbać o swoje bezpieczeństwo we własnym zakresie, niż wzywać funkcjonariuszy, którzy w ogromnej liczbie przypadków pojawią się zbyt późno lub i tak im nie pomogą. Continue reading