Wiadomości online

Jeszcze kilkanaście lat temu źródłem informacji krajowych i lokalnych była prasa i telewizja. Dzisiaj funkcjonują one także. Dodatkowym źródłem wiedzy o świecie jest bez wątpienia Internet. Nie brakuje w nim portali, których zasadniczym celem jest podawanie i uaktualnianie wiadomości. Wiadomości te mogą posiadać bardzo różny charakter. Mogą posiadać zasięg ogólny – odnosić się do sytuacji na świecie i w kraju. Mogą także mieć wydźwięk bardzo lokalny i uwzględniać jedynie wydarzenia odpowiednie dla danego województwa czy powiatu.

Informacje powiatowe i wojewódzkie rzadko gdy pojawiają się w serwisach ogólnokrajowych. Ichniejszym problematyka zwykle zajmują się portale o mniejszym zasięgu. Wtedy wiadomości dnia dla Warszawy będą całkiem inne niż wiadomości dnia dla Poznania. Portale takie maja tez w dużej liczbie przypadków węższe grono użytkowników. Sytuacja regionu interesują się częstokroć osoby z nim powiązane. Niedużo prawdopodobne jest, aby mieszkaniec Śląska czy Gdańska szukał wiadomości Warszawa. To ze stuprocentową pewnością ma możliwość się zdarzyć, ale bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkaniec danego regionu będzie się interesował wiadomościami regionalnymi i ogólnokrajowymi. Nie wszyscy zasięgają informacji o świecie i państwie za pośrednictwem Internetu. Nadal dużo osób kategorycznie woli relacje telewizyjne czy bezpośredni kontakt z drukowaną wersja czasopisma czy tygodnika. Tak czy owak i prasa, i telewizja, i Internet są dobrymi źródłami wiedzy o sytuacji na świecie i w Polsce. Dzięki nim można śledzić wydarzenia polityczne, kulturalne i kilka innych.

Należy sprawdzić: wiadomości.